Lectura : de do  a sol octava alta.

Terceras, quintas.